Huisregels image
Om de behandeling en/of massage soepel te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat je kennis genomen hebt van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat:
  • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
  • Bij het maken van een afspraak noteer ik graag je naam, adres, telefoonnummer en de reden van je bezoek, ten behoeve van onze administratie.
  • Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook ik houd mij vanuit mijn verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.
  • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende behandelaar/masseur de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt. Ben je reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere deskundige, dan kan je vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling/massage gedurende de behandel periode toegepast mag worden. 
  • Eventueel medicijngebruik, behandeling van arts, therapeut of specialist, dien je voor aanvang van de behandeling/massage aan de behandelaar/masseur mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk. Praktijk PediBalance is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
  • Contra-indicaties. Het krijgen van een behandeling/massage is heel ontspannend of soms juist een oppepper. Helaas zijn er wel contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden. Voorbeelden zijn: hartklachten, koorts, trombose of besmettelijke huidziekten. Raadplaag bij twijfel altijd je (huis)arts.
  • Mocht je onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoek ik je deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. de gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Indien dit niet gebeurt, wordt de behandeling alsnog in rekening gebracht.
  • Praktijk PediBalance is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
  • Om werkelijk "tijd voor jezelf" te maken, dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn tijdens het verblijf bij PediBalance.